Qualitat - Responsable Qualitat / Seguretat Alimentària

Responsable Qualitat / Seguretat Alimentària
GIRONA (GIRONA)
: ADECCO TT
: Empresa de recursos humans especialitzada en Selecció , Formació i Treball Temporal .

– Coordinar i dirigir les activitats relacionades amb gestió de la qualitat en totes les seves àrees: productes, processos i procediments.
-Supervisar el compliment de la normativa de qualitat, organitzant les activitats relatives a la millora de processos en totes les àrees.
– Verificar el desenvolupament i aplicació de la normativa de qualitat pel que fa a productes, matèries primeres i processos. Fixar, dissenyar i implantar els índexs de qualitat necessaris. Comprovació i avaluació de proveïdors. Preparar les fitxes tècniques dels productes a comercialitzar.
– Implantació, control i supervisió de IFS, a més de la seva corresponent gestió documental.
– Implantació i Control de manuals d´APPCC, normatives de treball, bones pràctiques.
– Gestió i resolució de no conformitats.
– Gestió d´equips i coordinació amb els altres departaments de l´empresa.
– Gestió de auditories de sanitat i de clients.
: LABORAL INDEFINIT
21/06/2019
Fuente: Feina Activa.
Ofertas empleo en Feina Activa


Publicaciones Similares