Automoció - TÈCNIC/A DE MANTENIMENT (SECTOR ALIMENTACIÓ)

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT (SECTOR ALIMENTACIÓ)
GIRONA (GIRONA)
: MARLEX RECRUITING
: Consultoria en RRHH especialitzada en la selecció de càrrecs intermitjos i directius

Quina serà la teva missió a l´empresa?

En dependència del responsable de manteniment, la persona seleccionada s´encarregarà de:

¿ Realitzar manteniment preventiu i correctiu de les línies de producció.
¿ Reparar els equips i maquinària de la fàbrica.
¿ Resoldre les incidències i averies que puguin sorgir durant la jornada.
¿ Ajustar i parametritzar els equips a fi d´aconseguir els paràmetres de producció i qualitat marcats.
¿ Proposar i implementar millores per la optimització de resultats.
¿ Reportar les intervencions realitzades així com necessitats de materials, eines i recanvis.
¿ Col·laborar amb el departament d´enginyeria i millora contínua.

: LABORAL INDEFINIT
19/11/2019
Fuente: Feina Activa.
Ofertas empleo en Feina Activa


Publicaciones Similares