Educació social - 2540 EDUCADOR/A SOCIAL PER CENTRE ACOLLIMENT TERRE

2540 EDUCADOR/A SOCIAL PER CENTRE ACOLLIMENT TERRE
TARRAGONA (AMPOSTA)
: Suara Cooperativa
: Suara Cooperativa és una empresa d´economia social amb més de 30 anys d´experiència en el sector de l´atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d´educació i formació (escoles bressol, escoles d´adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l´autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

¿ Afavorir les condicions que garanteixin l´acollida de l¿adolescent en un ambient d´afecte, comprensió i seguretat emocional i material.
¿ Informar a l´adolescent del funcionament del centre i dels drets i deures.
¿ Cobrir les necessitats bàsiques de l´adolescent (educació, d´alimentació, afectives, d´higiene, de salut, psicològiques …) i atendre especialment les desateses en la seva desprotecció.
¿ Observar de manera àmplia l´adolescent en els aspectes emocionals, relacionals, de conducta, d´hàbits, etc. per tal de conèixer´l i comprendre´l i, com a referent, elaborar posteriorment el seu Pla de treball individual i els documents necessaris per a fer seguiment del cas. Participar en l´elaboració de la proposta de mesura.
¿ Encarregar-se del procés d¿acollida del jove al servei.
¿ Col·laborar activament en el desenvolupament de les activitats formatives i de tallers prelaborals.
¿ Crear en el centre un ambient el màxim de normalitzador fent present aspectes de la cultura, de l´actualitat social i dels costums usuals de la vida familiar.
¿ Conèixer, fer el seguiment i coordinar-se amb la xarxa de recursos educatius, socials, culturals, de salut i de lleure especialment del territori on hi ha el centre.
¿ Informar a la direcció de qualsevol circumstància significativa que impliqui una millor intervenció, aconseguir una bona gestió de l
: LABORAL INDEFINIT
21/06/2019
Fuente: Feina Activa.
Ofertas empleo en Feina Activa


Publicaciones Similares