Desenvol. de marca i producte - PRODUCT MANAGER CON DISCAPACIDAD

PRODUCT MANAGER CON DISCAPACIDAD
BARCELONA (RUBÍ)
: EMPRESA QUÍMICA RUBI
: PRODUCT MANAGER CON DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%
: LABORAL TEMPORAL
: 40
: 1000
: 1300
15/10/2019
Fuente: Feina Activa.
Ofertas empleo en Feina Activa


Publicaciones Similares